Parlament Europejski wspiera działania Kampanii Clean Clothes

Kampania Clean Clothes z radością przyjęła Rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle odzieżowym w Bangladeszu. W Rezolucji Parlament wyraża oczekiwania wobec firm odzieżowych względem ustalenia planu wypłat odszkodowań dla ofiar ostatnich tragedii w Bangladeszu oraz wsparcia Porozumienia w sprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i budowlanego w Bangladeszu.
Parlament Europejski wspiera działania Kampanii Clean Clothes

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 Maja 2013 wzywa międzynarodowe spółki, będące właścicielami marek, by w pełni stosowały się do Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka, które określają zakres odpowiedzialności marek w tym:

  • obowiązków państw w zakresie dostarczenia jasnych wytycznych i ram prawnych dot. przestrzegania przez firmy praw człowieka, także poza granicami ich macierzystych krajów;
  • obowiązku ochrony praw człowieka przez korporacje międzynarodowe i inne przedsiębiorstwa niezależnie od miejsca działalności (tak więc także u swoich podwykonawców i dostawców); procedurę dochodzenia naruszanych praw (zwłaszcza praw osób, które ucierpiały na skutek działalności biznesu w krajach, w których prawo nie gwarantuje im wystarczającej ochrony i zadośćuczynienia)

Rezolucję wydano w wyniku wydarzeń mających miejsce w fabryce Tazreen w listopadzie 2012 roku, w której zginęło przynajmniej 112 robotników oraz katastrofy budowlanej w Rana Plaza z 24 kwietnia 2013 roku, która pochłonęła 1129 ofiar.

 

Oczekiwania Parlamentu w sprawie ustalenia planu wypłat odszkodowań pokrywają się z żądaniami Kampanii Clean Clothes. Clean Clothes żąda od przedstawicieli wszystkich firm, które zlecały pracę w Tazreen i Rana Plaza, aby zwróciły szczególną uwagę na to, aby wypłacane odszkodowania były pełne i sprawiedliwe.

 

Spośród ponad 30 marek należących do gigantów przemysłu odzieżowego, takich jak: WalMart, Mango, Benetton, H&M tylko Primark publicznie zobowiązał się do wypłaty odszkodowań zgodnie z ustaleniami.

 

Rezolucja została zatwierdzona prawie jednogłośnie 23 maja 2013 roku (459 głosów za, 1 głos przeciw), w dzień gdy Międzynarodowa Organizacja Pracy zorganizowała pierwsze spotkanie w ramach Porozumienia w sprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i budowlanego w Bangladeszu.

 

Porozumienie, mające pełną moc prawną, zostało podpisane przez 39 firm odzieżowych oraz związki zawodowe (IndustriALL, Uni Global, związki zawodowe z Bangladeszu). Przy podpisaniu dokumentu obecni byli również przedstawiciele Kampanii Clean Clothes, WRC i MSN. W czasie spotkania inaugurującego uczestnicy zgodzili się, że natychmiastowe wcielenie w życie postanowień Porozumienia jest bardzo potrzebne, ze względu na możliwie szybkie zapewnienie obecności inspektorów BHP w fabrykach w celu rozwiązania najpilniejszych problemów.

 

Kampania Clean Clothes z zadowoleniem przyjęła działania Parlamentu i wezwania firm Walmart, GAP, Metro, NKD oraz innych znanych marek do podpisania wiążącego porozumienia.

 

Porozumienie wyraźnie określa rolę pracowników i pracownic przemysłu tekstylnego w działaniach mających na celu zapobieganie przyszłym tragediom w miejscu pracy. Rezolucja Parlamentu Europejskiego podkreśla wagę zaangażowania pracowników i pracownic oraz opowiada się za ochroną prawa do zrzeszania się, tworzenia niezależnych związków zawodowych bez strachu przed negatywnymi konsekwencjami ze strony pracodawcy, uznaniu obecności demokratycznych struktur związkowych za niezbędny instrument działań na rzecz poprawy warunków pracy, w tym dotyczących higieny, bezpieczeństwa i wyższych wynagrodzeń. Rezolucja wzywa również rząd Bangladeszu do zagwarantowania tych podstawowych praw pracownikom przemysłu odzieżowego.

Joanna, 06.06.2013