Zmień swoje buty

W 2013 roku zostało wyprodukowanych na świecie 22 miliardy par butów skórzanych. Prawie 90% światowej produkcji ma miejsce w Azji, głównie w Chinach. W przypadku butów skórzanych równie Chiny wychodzą na prowadzenie wykonując 40% światowej produkcji. Inni znaczący producenci to Włochy (6%), Meksyk (6%), Brazylia i Indie (po 4%).
 
Do pracochłonnej produkcji obuwia zatrudnia się zwykle nisko wykwalifikowanych pracowników i pracownice. Z tego powodu wielu europejskich marek obuwia przeniosła całość lub część swojej produkcji  do krajów, gdzie płace są niskie i szkodliwe praktyki zatrudniania bardziej powszechne. W tych krajach pracownicy często nie mają możliwości poprawy swoich złych warunków pracy  (niskie płace, nielegalne poziomy nadgodziny i brak  środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), ze względu na ograniczenia dotyczące układów zbiorowych i wolności zrzeszania się.
 
Z produkcją butów wiążą się również problemy środowiskowe związane pojawiającymi się w tym procesie szkodliwymi substancjami chemicznymi. Ma to miejsce w szczególności w trakcie garbowania skóry.  W przypadku gdy proces ten nie jest odpowiednio kontrolowany i nie odbywa się we właściwych warunkach, używany  do garbowania chrom III może utleniać się do chromu VI, który jest toksyczną substancją, szkodliwą dla ludzi i środowiska.
 
Główni producenci skóry to Chiny (18% światowej produkcji), Włochy (10%), Korea Południowa (7%), Indie (7%), Rosja i Brazylia (po 6%). Szacuje się, że ok 80-90% garbarni używa chromu III, gdyż ten sposób garbowania skór jest znacznie tańszy niż metody naturalne. Jednocześnie osoby pracujące w garbarniach i mające ciągły kontakt z używanymi substancjami chemicznymi często pozbawione są odpowiednich środków ochrony. Przez to są narażeni na uszkodzenia skóry, oczu i narządów wewnętrznych. Chrom VI dodatkowo zwiększa ryzyko raka. Natomiast zanieczyszczenia z garbarni przenikają do powietrza, wody i gleby negatywnie wpływając na środowisko i ludzi żyjących w otoczeniu tych zakładów.
 
Buty, które nosimy, z jednej strony mogą być szkodliwe dla pracowników i pracownic, z drugiej strony, brak jawności łańcucha dostaw i kontroli może być szkodliwe dla konsumentów i konsumentek. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wiedzieli, w jakich warunkach powstały nasze buty oraz skóra, z której zostały uszyte.
 
Wierzymy, że pracownicy i pracownice mają prawo do godnej płacy i uczciwego traktowania oraz bezpiecznych warunków pracy. Natomiast konsumenci i konsumentki mają prawo wiedzieć, jak ich buty powstały i czy nie stanowią zagrożenia dla ich zdrowia i środowiska.
 
Zwracamy uwagę na problemy związane z przemysłem obuwniczym i skórzanym i uświadamiamy, w jaki sposób zostały wyprodukowane buty skórzane, które można kupić w Europie. Zarówno pod kątem wpływu na środowisko naturalne, poprzez używane substancje szkodliwe dla ludzi i środowiska, jak i z perspektywy przestrzegania praw człowieka.
 
Naszymi działaniami chcemy zachęcić polskich konsumentów i konsumentki do przyłączenia się do szerokiej inicjatywy na rzecz poprawy warunków produkcji butów skórzanych. Dla dobra środowiska, pracowników garbarni i fabryk oraz nas samych. Wspólnie możemy wpłynąć na uregulowanie kwestii kontroli produkcji obuwia skórzanego, poprzez oddziaływanie na rządy krajów europejskich, odpowiednie instytucje europejskie, firmy obuwnicze, same fabryki i garbarnie. Prowadzimy kampanię skierowaną do firm,  rzecznictwo oraz szeroką  akcję informacyjną. We wszystkie działania angażujemy konsumentów i konsumentki. Rozpoczęliśmy badania warunków pracy w wybranych krajach producenckich, analizy świadomości na ten temat wśród europejskich konsumentów. Zebrane informacje będziecie mogli już wkrótce poznać w zakładce „Materiały”.
 
Dołącz do nas i wesprzyj nasze działania!