Europejska opinia publiczna o odpowiedzialnej produkcji butów

Na starcie naszej międzynarodowej kampanii „Kupuj Odpowiedzielnie Buty“ zbadaliśmy opinię publiczną w 20 krajach UE. Pytaliśmy o wiedzę na temat produkcji obuwia  i opinie na temat konieczności polepszenia standardów środowiskowych i społecznych w tym procesie. Zobaczcie czego się dowiedzieliśmy!
Europejska opinia publiczna o odpowiedzialnej produkcji butów
Na zlecenie kampanii “Kupuj Odpowiedzialnie Buty” firma Nielsen przeprowadziła badania opinii publicznej w 20 krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce.  W wywiadach przez internet wzięło udział 10000 osób, w tym 500 z Polski. Badanie odbyło się w czerwcu 2015.
 
Start kampani Kupuj Odpowiedzialnie Buty
 
Zdobyte informacje są punktem wyjścia do rozpoczynanej właśnie kampanii "Kupuj Odpowiedzialnie Buty" (ang. Change Your Shoes), która potrwa 3 lata. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie będzie odpowiadać za jej realizację w Polsce. W jej trakcie chcemy zwiększać świadomość konsumencką nt. produkcji obuwia oraz prowadzić dialog z firmami obuwniczymi nt. monitorowania i poprawy warunków pracy i przestrzegania standardów ochrony środowiska w ich łańcuchach dostaw. Będziemy również postulować ustanowienie przez Unię Europejską regulacji zapewniających przestrzeganie praw pracowniczych przy produkcji trafiających do nas towarów. Badania pokazują, że w większości krajów UE potrzebne są działania informacyjne o produkcji butów, że obywatele/ki widzą konieczność odpowiednich regulacji dotyczących zwiększania standardów ekologicznych i społecznych przy produkcji obuwia, są zainteresowani jawnością łańcuchów dostaw oraz deklarują gotowość zapłacenia wyższej ceny za buty wyprodukowane z poszanowaniem środowiska i praw człowieka.
 
Wyniki badań
 
Wiedza na temat działań instytucji Unii Europejskiej w zakresie pomocy rozwojowej jest bardzo niewielka we wszystkich badanych krajach. Tylko 6% pytanych twierdzi, że jest (całkiem) dobrze poinformowana w tym temacie. Zauważyć można tu pewne różnice między poszczególnymi krajami. Za najlepiej poinformowanych uważają się Włosi/szki, natomiast obywatele/ki Danii, Szwecji i Estoni pozostają w tyle. Wiedza polskich respondentów jest nieco większa niż średnia europejska.
 
Ochrona praw człowieka i praw pracowniczych oraz przestrzeganie praw konsumenckich są uważane za priorytet wśród regulacji jakie powinna opracować UE w związku z dopuszczaniem produktów na rynek unijny.  Takie preferencje ujawnili pytani we wszystkich krajach oprócz Włoch, gdzie priorytetem okazała się jawność łańcuchów dostaw. Ten temat oraz odpowiednie etykiety również uznane zostały za ważne we wszystkich krajach.
 
Poziom wiedzy na temat produkcji butów w kontekście warunków pracy i stosowania toksycznych substancji jest niski we wszystkich badanych krajach. 50% pytanych ma mało informacji na ten temat lub nie ma ich wcale. W przypadku Polski jest to 58%. Finowie i Włosi najlepiej oceniają swoją wiedzę. Najgorzej poinformowani są respondenci z Estonii, Irlandii I Wielkiej Brytanii. 
 
Większość pytanych poświęciłoby więcej czasu i wysiłku, aby wybrać obuwie, które zostało wyprodukowane w ekologiczny lub społecznie odpowiedzialny sposób, jeśli cena pozostałaby taka sama. Druga co do popularności odpowiedź to opatrzenie produktów wiarygodnymi etykietami. Obie opcje są niemal tak samo popularne wśród pytanych Polek i Polaków. Fakt, że politycy uczyniliby te kwestie priorytetem, w nieznacznym stopniu wpływa na postawy pytanych konsumentów/ek.
 
85% respondentów/ek (63% w przypadku Polski) jest gotowa zapłacić więcej za buty wyprodukowane zgodnie ze standardami ochrony środowiska i z poszanowaniem praw człowieka. Jedna czwarta pytanych w 20 krajach (19% w Polsce) deklaruje, że zapłaciłaby co najmniej 25% więcej. Na wyższą ceną odpowiedzialnych produktów godzi się najwięcej Bułgarów/ek i Chorwatów/ek. Najmniej chętni do ponoszenia wyższej ceny są pytani z Holandii i Belgii.
Średnia kwota wydawana na zakup obuwia różni się w zależności od kraju, jednak jej wysokość jest ściśle związana z zamożnością poszczególnych społeczeństw. Największe kwoty na zakupy obuwia przeznaczają Włosi.
 
Wirtualny marsz do Brukseli
 
Konsumenci i konsumentki mogą wesprzeć kampanię na rzecz odpowiedzialnej produkcji obuwia poprzez używanie aplikacji mobilnej. Dzięki niej wezmą udział w Wirtualnym Marszu do Brukseli. W ten sposób poprą postulaty wprowadzenia przez Unię Europejską regulacji zapewniających transparentność łańcuchów dostaw przemysłu obuwniczego. Aplikacja jest dostępna tutaj: http://changeyourshoes.cantat.com
 
Więcej:
 
O kampanii Kupuj Odpowiedzialnie Buty: tutaj
 
O przemyśle obuwniczym: tutaj
 
Podsumowanie wyników badań: tutaj
 
Zobacz spot kampanii: tutaj
 
Kampania „Kupuj Odpowiedzialnie Buty” jest prowadzona w ramach projektu: „Change your Shoes: EYD 2015 – Starting point of the way to an ethical and sustainable shoe supply chain”. współfinansowanego przez Unię Europejską. Za treść artykułu odpowiada Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, poglądy w niej wyrażone niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.
Katarzyna Salus, 30.07.2015