Lepsze warunki pracy w Bangladeszu bez polskich firm odzieżowych!

8 lipca przedstawiony został plan implementacji Porozumienia dotyczącego ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa budynków w Bangladeszu. W jego realizację zaangażowało się już 70 marek odzieżowych. Nie ma wśród nich polskich firm, w tym największej z nich LPP S.A., lokującej 19% swojej produkcji w tym kraju.
Lepsze warunki pracy w Bangladeszu bez polskich firm odzieżowych!
Główne założenia planu wdrażania Porozumienia i pierwsze podjęte działania obejmują:
  • Wstępne kontrole w fabrykach w celu identyfikacji poważnych zagrożeń i pilnych napraw, które zostaną zrealizowane w przeciągu 9 miesięcy;
  • Tymczasową Procedurę reagowania na potrzeby napraw zidentyfikowane w ramach kontroli i/lub raportów pracowników;
  • Ustanowienie struktury zarządzania realizacją Porozumienia poprzez Komitet Sterujący z równą reprezentacją sygnatariuszy: firm i związków oraz organ doradczy z szeroką reprezentacją w Bangladeszu;
  • Rozpoczęty proces rekrutacji na stanowiska Głównego Inspektora Bezpieczeństwa oraz Dyrektora Wykonawczego.
Ostatecznym impulsem do podpisania Porozumienia było tragiczne zawalenie się 24 kwietnia 2013 r. budynku Rana Plaza mieszczącego fabryki odzieżowe. W tragedii zginęło 1127 osób, a setki zostały ranne. W budynku produkowane były ubrania marki Cropp należącej do LPP. W swoim oświadczeniu wydanym 27 maja Zarząd LPP deklarował: „…badamy możliwość przystąpienia do tego porozumienia, które mamy nadzieje da szanse na unikanie tragedii podobnych do tej, która miała miejsce w budynku Rana Plaza”.
 
Firma nie przystąpiła jednak do Porozumienia i nie poinformowała o żadnych krokach podjętych w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i zapewnienia przestrzegania standardów praw pracowników w fabrykach produkujących na jej zlecenie.
 
24 lipca mijają 3 miesiące od tragedii w Rana Plaza. Mimo apeli konsumentów, LPP nie przystąpiła do programu wypłaty odszkodowań, ani nie podjęła, żadnych działań świadczących o poniesieniu odpowiedzialności za skandaliczne warunki pracy w jakich zatrudnieni byli pracownicy fabryk szyjący na zlecenie LPP, którzy stracili życie lub zdrowie i zdolność do pracy.
 
Kampania Clean Clothes Polska z nadzieją przyjmuje działania firm odzieżowych i związków zawodowych zaangażowanych w realizację Porozumienia będącego szansą na rzeczywistą poprawę warunków pracy w Bangladeszu. Jednocześnie po raz kolejny apeluje do LPP o odpowiedzialność za warunki pracy w jakich powstają ubrania jej marek (Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay).
 
„Jest dla nas nie do przyjęcia, że śmierć ponad tysiąca pracowników w wyniku nie przestrzegania standardów pracy w budynku, gdzie miała miejsce produkcja ubrań Cropp nie powoduje żadnej reakcji firmy. Żądamy podjęcia przez LPP działań na rzecz zapobiegania podobnym tragediom w przyszłości, w tym przystąpienia do Porozumienia” – mówi Maria Huma, koordynatorka Clean Clothes Polska. Więcej informacji w języku angielskim:
Joanna, 09.07.2013