Pracownicy w Bangladeszu muszą poczekać na pełne odszkodowania: Wyniki rozmów w Genewie

Jedenaście firm wzięło udział w spotkaniach na temat odszkodowań dla pracowników oraz rodzin ofiar katastrof w Tazreen i Rana Plaza. Padły deklaracje, zaplanowano kolejne spotkania, nie podjęto jednak jeszcze decyzji pozwalających na pilną i pełną wypłatę odszkodowań. Pracownicy i rodziny ofiar liczący na natychmiastową pomoc będą rozczarowani.
Pracownicy w Bangladeszu muszą poczekać na pełne odszkodowania: Wyniki rozmów w Genewie
11 i 12 września w Genewie jedenaście firm zlecających produkcję w fabrykach dotkniętych przez katastrofy budowlane Rana Plaza i Tazreen wzięło udział w spotkaniach na temat odszkodowań, moderowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy. Niestety wiele innych firm nie odpowiedziało na zaproszenie ignorując 1900 rannych oraz rodziny ponad 1200 pracownic/ków którzy stracili życie wytwarzając ich produkty. 
 
“ Konsumenci będą zszokowani, że po prawie pół roku od katastrofy w Rana Plaza tylko jedna marka [Primark]przystąpiła do wypłaty odszkodowań ofiarom. Szanuję firmy, które wzięły udział w spotkaniach, ale nie mogę zrozumieć tych, których nie ma przy stole” - stwierdziła Monika Kemperle, reprezentująca Globalny Związek Zawodowy IndustriALL.
 
Lista obecności
 
W przypadku Rana Plaza z 29 zaproszonych firm, 9 wykazało się dobrą wolą i wzięło udział w spotkaniu, wśród nich: Bon Marché, Camaieu, El Corte Ingles, Kik, Loblaw, Mascot, Matalan, Primark, Store Twenty One. 20 innych nie pojawiło się przy stole: Adler, Auchan, Benetton, C&A, Carrefour, Cato Corp, The Children’s Place, Dressbarn, Essenza, FTA International, Gueldenpfennig, Iconix Brand, Inditex, JC Penney, Kids Fashion Group, Mango, Manifattura Corona, NKD, Premier Clothing, PWT Group, Texman, Walmart oraz polska firma LPP, zlecająca w Rana Plaza produkcję ubrań marki Cropp.
 
Niestety również większość firm  zaproszonych na spotkanie w sprawie Tazreen nie uczestniczyła w dyskusji, wśród nich: Delta Apparel, Dickies, Disney, El Corte Inglés, Edinburgh Woolen Mill, Kik, Li & Fung, Piazza Italia, Sean John, Sears, Teddy Smith i Walmart.

Dyskutowane propozycje
 
IndustriALL, Clean Clothes Campaign (CCC) oraz Workers Rights Consortium (WRC) zaprezentowały propozycję modelu odszkodowań, wypracowanego przy okazji wcześniejszych katastrof w fabrykach w Bangladeszu. Zakłada on wypłaty odszkodowań za utratę dochodów oraz zadośćuczynienie za ból i cierpienie. Szacuje się, że w przypadku Rana Plaza koszt pełnych odszkodowań to 74,571,101 USD, z czego firmy proszone są o zapłacenie 33,556,996 USD. W przypadku Tazreen, pełen koszt to 6,442,000 USD, a kontrybucja firm miałaby wynosić 2,899,000 USD. 
 
Międzynarodowi eksperci, bazując na dotychczasowych dobrych praktykach, zaproponowali ustanowienie funduszu odszkodowań, nadzorowanego przez wielostronny komitet powołany przez zaangażowanych aktorów. Na spotkaniu nie osiągnięto ostatecznego porozumienia w tej sprawie, jednakże firmy zobowiązały się do kontynuowania rozmów na ten temat. 
IndustriALL, CCC i WRC popierają utworzenie funduszu i wzywają do współpracy zmierzającej do jego ustanowienia w jak najbliższym czasie. 
 
Rezultat rozmów
 
Pracownicy w Bangladeszu oraz rodziny ofiar mający nadzieję na natychmiastową pomoc będą rozczarowani. Po dwóch dniach rozmów zobowiązania firm ograniczają się do:
 
1.    Zwołania ponownego spotkania w ciągu najbliższych dwóch tygodni w celu podzielenia się informacjami, narzędziami, wymienienia opinii oraz rozważenia kolejnych kroków.
2.    Przekazania kontrybucji finansowej na rzecz funduszu wspierającego poszkodowanych pracowników i rodziny ofiar oraz prac nad jak najszybszym powstaniem takiego funduszu. Stworzony został komitet koordynacyjny w celu przeprowadzenia tego procesu z udziałem wielostronnego forum otwartego dla rządu Bangladeszu, pracodawców, marek i detalistów, związków i organizacji pozarządowych.
3.    Zobowiązania do dalszych skoordynowanych prac, bazując na wstępnej pomocy dostarczonej już ofiarom przez brytyjską firmę Primark. Firma ta udostępniła swoją infrastrukturę bankową w Bangladeszu w celu dostarczenia  w trybie natychmiastowym wszelkich funduszy jakie zostaną udostępnione.
 
Zaraz po spotkaniu Primark zobowiązał się do dostarczenia kolejnej natychmiastowej pomocy w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia dla rodzin dotkniętych katastrofą. Niestety żadna inna firma obecna na spotkaniu nie zadeklarowała podobnej pomocy, pozwalającej na zaspokojenie pilnych podstawowych potrzeb (wyżywienia, lekarstw, kosztów mieszkania) do czasu osiągnięcia długoterminowego rozwiązania.
 
W trakcie spotkania dotyczącego Tazreen, swoją propozycję odszkodowań dla ofiar przedstawiła firma C&A demonstrując chęć znalezienia ostatecznego rozwiązania. Swoją gotowość do kontrybucji na rzecz odszkodowań zasygnalizowała również firma Karl Rieker obecna na spotkaniu w sprawie Tazreen.
 
Kampania trwa
 
„Clean Clothes Campaign będzie kontynuować kampanię skierowaną do firm, które jak dotąd nie zobowiązały się do wypłaty odszkodowań. Będziemy domagać się od nich natychmiastowego i aktywnego włączenia się w negocjacje oraz przekazania funduszy wystarczających na  odszkodowania dla pracowników i rodzin ofiar, do których mają prawo według standardów międzynarodowych” – podkreśliła Ineke Zeldenrust reprezentująca CCC.
Joanna, 13.09.2013