Stanowisko Clean Clothes Campaign dotyczące strategii H&M w zakresie zapewnienia sprawiedliwej płacy

Clean Clothes Campaign jest zawiedziona, że ostatnio ogłoszona przez H&M Strategia w zakresie zapewnienia sprawiedliwej płacy (H&M´s roadmap towards a fair living wage in the textile industry) nie określa wyraźnie progu godnej płacy. Uważamy, że bez takiej definicji niemożliwe jest stworzenie „strategii” zmierzającej do osiągnięcia takiego wynagrodzenia, jak również niemożliwe jest zmierzenie sukcesu tej strategii. 
Stanowisko Clean Clothes Campaign dotyczące strategii H&M w zakresie zapewnienia sprawiedliwej płacy
Pomimo tego Clean Clothes Campaign docenia tę strategię z pewnymi wyraźnymi celami i terminami, jako pozytywny krok naprzód w działaniach tej marki w zakresie wypłacania sprawiedliwej płacy. Jesteśmy przekonani, że godna płaca to podstawa godnych warunków pracy, a co za tym idzie wypłata godnego wynagrodzenia musi być nieodłącznym kluczowym elementem każdych prawdziwie zrównoważonych ram odpowiedzialności korporacji.
 
Deklaracja spółki H&M, zgodnie z którą, aby osiągnąć sprawiedliwą płacę, jest ona gotowa zapłacić więcej swoim dostawcom, jest oznaką istotnego zaangażowania, leżącego u podstaw poprawy płacy. Obiecujące jest także to, że spółka H&M zobowiązała się poprawić swoje praktyki zakupowe w celu zmniejszenia nadgodzin oraz opracuje narzędzie do pomiaru wzrostu rzeczywistej płacy. Uważamy jednak, że jeśli spółka H&M jest faktycznie zaangażowana w wypłacanie sprawiedliwej płacy ludziom, którzy wytwarzają dla niej ubrania, ta strategia musi pójść dalej.  
 
Przede wszystkim potrzebne jest zdefiniowanie tego, co spółka uważa za sprawiedliwą płacę. 
 
Wzywamy spółkę H&M, aby jako wartość odniesienia dla godnej płacy przyjęła Asia Floor Wage (Azjatycka Godziwa Płaca Minimalna), dzięki czemu będzie mogła dążyć do osiągnięcia godnej płacy dla wszystkich osób pracujących w jej łańcuchu dostaw w Azji.
 
Spółka H&M oświadczyła, że zaangażowanie w negocjacje pomiędzy kierownictwem fabryki a pracownikami jest niezbędne dla osiągnięcia godnej płacy i jest godne pochwały.  
 
Jednak wyłącznie takie działania nie przyczynią się do osiągnięcia „sprawiedliwej płacy”. Pensje, które można wynegocjować na poziomie fabryki, gdzie punktem wyjścia jest pensja minimalna stanowiąca zaledwie jedną czwartą lub jedną szóstą godnej płacy, nigdy nie osiągną poziomu rzeczywistej godnej płacy, wystarczającej do wyżywienia i utrzymania rodziny.
 
Określając rzeczywiste poziomy odniesienia dla godnej płacy, H&M może podnieść poprzeczkę w branży. Globalne marki mają władzę i pieniądze, a te pieniądze i władza są potrzebne, by poprawić sytuację pracowników. 
 
Istota negocjacji na poziomie fabryki jest kluczowym elementem strategii.  Uważamy jednak, że spółka H&M powinna pójść dalej zapewniając uwzględnienie i kluczową rolę lokalnych związków zawodowych.
 
Pierwszym krokiem w tym kierunku dla H&M będzie podpisanie Indonesia Freedom of Association Protocol (Protokół dotyczący wolności zrzeszania się w Indonezji), a także zapewnienie podobnych zabezpieczeń w innych krajach, w których się zaopatruje. Apelujemy także do spółki H&M, aby rozbudowała swoje ciało doradcze, zapewniając bardziej bezpośrednią reprezentację związków zawodowych.
 
Zgodnie ze stwierdzeniem H&M umieszczonym we wstępie do strategii: „z wielkością wiąże się odpowiedzialność”, oraz w związku z tym, że jest to jedna z największych marek odzieżowych na świecie, firma H&M może i powinna odgrywać kluczową rolę w zmienianiu praktyk zakupowych, które ostatecznie prowadzą do bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego łańcucha dostaw.  Jednak aby zająć wiodącą pozycję w tym zakresie, H&M musi zastanowić się nad tym, jak będzie wdrażać sprawiedliwą płacę podczas współpracy z innymi markami w fabrykach, gdzie nie jest jedynym kupcem.
 
Jesteśmy przekonani, że pilotażowy model fabryki określony w strategii jest pozytywnym pierwszym krokiem, ale będzie on miał istotne znaczenie tylko wtedy, gdy spółka H&M będzie umiała określić, w jaki sposób będzie stopniowo rozszerzać wnioski płynące z tego projektu na innych strategicznych dostawców.  Ponadto, tak zwani strategiczni dostawcy, to tylko jedna część łańcucha dostaw. Aby zapewnić, że wszyscy pracownicy będą otrzymywać godną pensję, spółka H&M musi zastanowić się, jak wdrożyć zmiany na niższych poziomach łańcucha dostaw, przez podwykonawców na przykład, gdzie ryzyko niższej pensji jest większe.
 
Clean Clothes Campaign wyraża ostrożny optymizm w związku z tym, że spółka H&M zmierza we właściwym kierunku dążąc do osiągnięcia godnej płacy i mamy nadzieję, że kolejne kroki w ramach tej strategii będą skierowane na określenie wyraźnych punktów odniesienia dla poziomów godnej płacy oraz większą przejrzystość w zakresie zaangażowania lokalnych związków zawodowych oraz tego, w jaki sposób projekt modelowej fabryki będzie stopniowo rozwijany. 
 
Clean Clothes Campaign z zainteresowaniem śledzi dążenia H&M w zakresie wdrożenia sprawiedliwej płacy w swoim łańcuchu dostaw  i mamy nadzieję, że po tym wstępnym oświadczeniu nastąpią konkretne działania i postępy. 
Tłum. Ada Wójcik, 02.12.2013