Raportowanie pozafinansowe: obowiązkowe dla największych firm UE

Parlament Europejski uchwalił wczoraj dyrektywę, która wzmocni społeczną odpowiedzialność i przejrzystość największych firm w UE. Nowe prawo będzie zobowiązywało do raportowania danych pozafinansowych dotyczących polityk i czynników ryzyka związanych z kwestiami środowiskowymi i prawami człowieka także w łańcuchach dostaw.
Raportowanie pozafinansowe: obowiązkowe dla największych firm UE
“To ważny krok naprzód. Nowe prawo pokazuje, że kwestie ochrony środowiska i przestrzegania praw człowieka, także w łańcuchach dostaw, są ważne dla Europejczyków. Dyrektywa wzmocni dostęp do informacji na temat największych firm w Unii Europejskiej, co będzie przydatne zarówno dla konsumentów, pracowników jak i innych interesariuszy, np. inwestorów” – mówi Maria Huma z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. „Jednakże, trzeba pamiętać, że ostateczny kształt przyjętej wczoraj regulacji został bardzo osłabiony”.
 
W wyniku intensywnych negocjacji pomiędzy Radą Europejską a Parlamentem Europejskim nowe prawo obejmie swoim zasięgiem znacznie mniejszą liczbę firm, niż pierwotnie zakładano. Przyjęta wczoraj przez PE dyrektywa obejmie 6000 europejskich firm zatrudniających ponad 500 pracowników – czyli ok. 30% z wszystkich przewidzianych w pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej. Na liście objętych nowym prawem firm znajdą się tylko te, uważane za podmioty interesu publicznego, czyli np. instytucje udzielające kredytów, zakłady ubezpieczeń, lub inne firmy wyznaczone przez państwa członkowskie, jako mające duże znaczenie dla społeczeństwa, ze względu na charakter działalności lub wielkość.
 
Dyrektywa będzie teraz wdrażana do prawa krajowego państw Unii Europejskiej. Będzie jej przyświecać zasada „raportuj lub wyjaśnij”, co oznacza, że firmy, które nie ujawnią swoich danych pozafinansowych będą zmuszone do informowania o powodach ich nieujawnienia. Termin na implementację nowego prawa to 2 lata. W ciągu tych 2 lat Komisja Europejska będzie musiała także opracować szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu ujawniana informacji. Już teraz wiadomo, że dla firm objętych nowym prawem, raportowanie danych pozafinansowych będzie musiało być częścią ich rocznych sprawozdań z działalności i obejmować także kwestie związane z zarzadzaniem ryzykiem w łańcuchu dostaw.
 
“Mamy nadzieję, że nowe prawo okaże się silnym sygnałem na temat konieczności podejmowania ambitnych działań na rzecz zapewniania wysokich standardów praw pracowniczych i ochrony środowiska w łańcuchu dostaw także dla polskich firm. W przypadkach takich, jak zeszłoroczna katastrofa, w wyniku której zawalił się budynek fabryk odzieżowych Rana Plaza w Bangladeszu, właściwa polityka społecznej odpowiedzialności, która pociągałaby za sobą odpowiednie raportowanie i szacowanie czynników ryzyka, mogłyby uruchomić dzwonek alarmowy wśród właścicieli firm odzieżowych, nie dopuszczając do śmierci 1129 osób.” – mówi Joanna Szabuńko z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, będącej członkiem Clean Clothes Polska.
 
Kontakt:
Maria Huma, Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, tel. + 48 607 88 80 82, e-mail: info@ekonsument.pl, www.ekonsument.pl, www.cleanclothes.pl
 
Fot. Gordon Welters, Medico International
Maria Huma, 16.04.2014