Nowość – interaktywna mapa globalnego przemysłu odzieżowego

Zapraszamy do nawigowania po interaktywnej mapie globalnej branży odzieżowej. Stworzyliśmy ją wraz z Kampanią Kupuj Odpowiedzialnie Polskiej Zielonej Sieci.
Nowość – interaktywna mapa globalnego przemysłu odzieżowego
 
Oddajemy Wam do rąk mapę ilustrującą poziom wynagrodzeń oraz główne naruszenia praw pracowniczych/praw człowieka w krajach globalnego Południa oraz w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Przedstawione dane mogą Was zaskoczyć. Okazuje się na przykład, że płace szwaczek z Bułgarii czy nawet z Rumunii niższe są od tych, które dostają osoby zatrudnione w chińskich zakładach. Do chwili obecnej udało nam się zebrać dane z 15 krajów, gdzie zlokalizowana jest znaczna ilość światowej produkcji odzieży. Nasza mapa dostarcza zróżnicowanych danych – zarówno liczbowych jak i opisowych. Część „liczbowa” obejmuje dane takie jak:
  • wielkość populacji
  • liczba pracownic/ków branży odzieżowej
  • liczbę fabryk
  • udział przem. odzieżowego w krajowym eksporcie
  • krajowa płaca minimalna
  • średnie zarobki w sektorze odzieżowym
  • szacowana godna płaca
Możecie też aktywować opcję filtrowania danych liczbowych, aby dowiedzieć się przykładowo w których krajach płace minimalne są najwyższe/najniższe.
 
Oprócz powyższych faktów, mapa dostarcza informacji na temat głównych nadużyć dot. praw pracowniczych, przedstawia rekomendacje związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych dla rządów państw, dyrekcji zakładów oraz właścicieli marek odzieżowych. Ponadto, mapa uwzględnia krótkie opisy dot. historii i znaczenia przemysłu odzieżowego w danym kraju, a także wypowiedzi pracownic/ków lub sylwetki osób zatrudnionych w branży odzieżowej.
 
Mamy nadzieję, że sposób nawigacji jest czytelny i nie sprawi Wam problemów. Mapę będziemy w przyszłości rozbudowywać.
 
Zapraszamy do klikania i nawigowania!
 
 
 
Iwona Bojadżijewa, 05.09.2014
KATEGORIE: Wiadomość