Mało dowodów w raporcie H&M o zrównoważonej produkcji

Clean Clothes Campaign wzywa H&M do przedstawienia więcej dowodów na swoje starania w sprawie godnej płacy, które przedstawia w opublikowanym dziś „Raporcie o Zrównoważonym Rozwoju”. Budowanie kapitału marketingowego na biedzie pracowników bez przedstawienia konkretnych osiągnięć jest nieetyczne i hamuje pozytywne zmiany w przemyśle ubraniowym.
Mało dowodów w raporcie H&M o zrównoważonej produkcji
H&M, marka zdobiąca stronę internetową magazynu „The Guardian” poświęcone etycznej modzie i szczycąca się ekologiczną kolekcją „Conscious”, w 2013 roku ruszyła ze swoją strategią na rzecz uczciwego wynagrodzenia pozwalającego na godne życie. Szwedzki gigant odzieżowy zadeklarował, iż do 2018 roku zapewni 850 tysiącom pracowników odzieżowych „uczciwą godną płacę”. Jednak we wspomnianym raporcie trudno znaleźć konkretne liczb czy wskaźniki, które świadczyłyby o działaniach w tym kierunku.
 
Carin Leffler z Clean Clothes Campaign zauważa - Wiele zapowiedzi ze strony H&M o współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy, o programach edukacyjnych ze szwedzkimi związkami zawodowymi, czy przyjęcie retoryki o wprowadzaniu godnej płacy, nie są poparte odpowiednimi dowodami czy rezultatami. Firma usilnie stara się uzyskać reputację jako zrównoważonej i ekologicznej, lecz pracownicy w fabrykach nie odczuwają tych starań ani zmian w swojej sytuacji.
 
Athit Kong, wice-przewodniczący Kambodżańskiego Związku Pracowników Odzieżowych (C.CADWU) mówi: Raport H&M nie odzwierciedla tak naprawdę sytuacji w Kambodży czy w Bangladeszu. Słowa z kampanii marketingowej brzmią pusto dla szeregowych pracowników, którzy walczą codziennie, by wykarmić rodzinę. Model zrównoważonej produkcji, oparty tylko i wyłącznie na działaniach firmy bez udziału pracowników i związków zawodowych nie poprowadzi do zmian. Moim zdaniem, jest to kampania wizerunkowa, która ma przysłonić systematyczne naruszenia.
 
Krytyczne uwagi Clean Clothes Campaign na temat płacowej strategii H&M dotyczą m.in. braku określonej stawki oznaczającej „godną płacę” oraz decyzji firmy, by wcielać pomysły w fabrykach, gdzie posiadają 100% produkcji. Leffler zwraca uwagę, że fabryki, w których kupcy posiadają taki poziom bezpośrednich wpływów nie dotyczy 99% światowego przemysłu odzieżowego, dlatego też H&M najprawdopodobniej nie będzie w stanie rozszerzyć za bardzo skali swej „edukacji”. Uczciwy projekt dotyczący wprowadzania „godnej płacy” powinien mieć jasne stawki oraz wiążący harmonogram działań.
 
Clean Clothes Campaign wzywa H&M do udowodnienia, że za deklaracjami idą także działania oraz wola do podjęcia konkretnych i natychmiastowych kroków. Leffler podkreśla, że H&M musi zagwarantować coś na piśmie. To oznaczałoby, wymóg jawnej strategii osiągnięcia godnej płacy, w której wiadomo co ma zostać osiągnięte, jakimi środkami i w jakim czasie. Działania powinno być powiązane z przejrzystością łańcucha dostaw, jawnym raportowaniem postępu realizacji. Niezbędnym jest także, aby H&M rozpoczęła bezpośrednie negocjacje ze związkami w Kambodży i zobowiązała się do podniesienia płac, wtedy pensje pracowników faktycznie mogą wzrosnąć.
 
Jak na razie, z opublikowanego raportu wynika, że H&M jest dobre w składaniu obietnic i posługiwaniu się dobrą retoryką. Czekamy, jednak aby zaczęła je wypełniać konkretnymi liczbami.
 
*Aby ocenić reakcje i wpływ inicjatywy H&M na rzecz godnej płacy, CCC współpracuje w Kambodży z partnerami lokalnymi, jak Community Legal Education Centre i związkiem zawodowym - C.CADWU. W Bangladeszu – ze związkiem zawodowym – NGWF.
 
Podsumowanie dotychczasowych prac H&M nad wprowadzeniem godnej płacy:
  • 3 wzorcowe fabryki: 2 w Bangladeszu i 1 w Kambodży.
  • H&M oszacowuje tam systemy płac i wspiera lepsze stosunki przemysłowe, mając nadzieję, iż doprowadzi to do „godniejszej” płacy.
  • H&M posiada 100% udziałów w modelowych fabrykach
  • Żadne dane z tych fabryk nie zostały opublikowane, nie wiadomo więc, czy akcja naprawdę przynosi rezultaty. H&M odmawia podania nazwisk dostawców nawet lokalnym związkom.
  • H&M bierze udział w kolejnym projekcie ze szwedzkim związkiem IF Metall, pracującym w Kambodży nad edukacją pracowników.
  • We wrześniu 2014 roku H&M „rozpoczął” współpracę z MOP, polegającą na zobowiązaniu się do wspólnej pracy nad „stosunkami w przemyśle, pensjami, budowaniem potencjału oraz rozwojem umiejętności”. Cieszą nas firmy, które, tak jak H&M, wiążą się z MOP, ale których zaangażowanie jest efektywne i przynosi poprawę zarobków pracowników. Ogłoszony projekt wydaje się być jednak pozbawiony jakichkolwiek nowych zadań poza dotychczasowym udziałem w programie MOP – Lepsze Fabryki. Uznano, iż „dalsza współpraca” znajduje się na etapie rozwoju, dlatego mamy nadzieję, iż doprowadzi to do jakichś zmian. Firmy używające praw pracowniczych w celach wizerunkowych bez podejmowania faktycznych działań, w żadnym wypadku nie powinny być wspierane w tego typu praktykach.
Źródła:
Kopię raportu o zrównoważonym rozwoju sprawdź tutaj:
http://sustainability.hm.com/en/sustainability/downloads-resources/reports/sustainability-reports.html
 
Więcej informacji o programie H&M na rzecz godnej płacy:
http://about.hm.com/en/About/sustainability/commitments/responsible-partners/fair-living-wage.html
 
Profil H&M (z raportu CCC pt. „Tailored Wages”)
http://www.cleanclothes.org/livingwage/tailoredwages/tailored-wages-position/handm-profile.pdf
 
Odpowiedź H&M na raport „Tailored Wages”:
http://www.cleanclothes.org/news/2014/07/01/h-ms-response-to-tailored-wages
 
Strategia H&M o godnej płacy potrzebuje konkretnych punktów odniesienia:
http://www.cleanclothes.org/news/2013/11/28/ccc-cautiously-welcomes-h-ms-living-wage-roadmap
 
   
Anna Paluszek, 09.04.2015