Made by Women

Koalicja Karat zachęca do lektury najnowszego numeru biuletynu Fair Play. Jest on poświęcony kobietom. To one stanowią zdecydowaną większość pracowników szyjących dla nas ubrania.
Made by Women
 W tekście „Bezpłciowe kodeksy bezużyteczne dla kobiet” opisujemy specyfikę pracy kobiet i charakterystyczne dla nich problemy. Pokazujemy, że na kwestię praw pracowniczych należy patrzeć z genderowej perspektywy, a „bezpłciowe” kodeksy postępowania firm, nawet napisane w najlepszej wierze, nie zawsze poprawiają sytuację szwaczek. Publikujemy także artykuł na temat wpływu światowej recesji na sytuację pracownic przemysłu odzieżowego z krajów rozwijających się oraz relację z seminarium „Made by Women”, które odbyło się w październiku w Łodzi – mieście włókniarek.
 
Biuletyn w elektronicznej wersji dostępny jest tutaj. Jeśli chcesz otrzymywać jego papierową wersję, napisz: fairplay@karat.org.pl.
Ewa, 11.12.2009
KATEGORIE: Wiadomość