Odpowiedzialny Nike?

Nike wypłaci odszkodowanie pracownikom zwolnionym w tamtym roku z zamykanych fabryk w Hondurasie. Central General de Trabajadores de Honduras (CGT) oraz Nike ogłosiły 26 lipca 2010 podpisanie przełomowego porozumienia między zwolnionymi pracownikami a potentatem sportowym.
Odpowiedzialny Nike?
Zadawalające porozumienie
 
Sprawa rozpoczęła się w zeszłym roku, kiedy ponad 2000 pracowników z dwóch fabryk, Hugger oraz Vision Tex, straciło pracę, nie uzyskawszy ani odszkodowania, ani nawet zaległych wypłat wynoszących w sumie ok. 2 milionów dolarów.
 
Dzięki ustaleniom między CGT i Nike zwolnieni pracownicy dostaną nie tylko odszkodowanie warte ponad 1,5 miliona dolarów, ale zostaną objęci systemem ochronnym. Członkowie CGT uważają, że pakiet zaoferowany przez Nike, czyli dokładnie 1,54 miliona dolarów oraz pokrycie kosztów leczenia dla byłych pracowników i ich rodzin (przez rok albo do momentu zatrudnienia) wystarczy, by zadowolić pracowników i zadośćuczynić poniesione straty. Dodatkowo Nike zobowiązał się do wprowadzenia w życie systemu, który pozwoli pracownikom odzyskać utraconą ponad rok temu pracę. Dostali oni gwarancję „priorytetowego zatrudnienia”. Zostaną także zorganizowane dla nich specjalne szkolenia mające na celu podniesienie ich kwalifikacji.
 
Clean Clothes Campaign (CCC) twierdzi, że jest to najlepsza ugoda, jaką dotychczas udało się wynegocjować z dużą marką. Dodatkowo jest to też pierwszy przypadek w historii, kiedy duża marka uznała swoją odpowiedzialność (finansową i nie tylko) za krzywdy poczynione pracownikom przez fabrykę będącą jej zleceniobiorcą.
 
CCC liczy, że inni wielcy producenci odzieży pójdą w ślady Nike i również poczują się odpowiedzialni za los pracowników i pracownic fabryk szyjących ich produkty, a zwolnionych przez właścicieli fabryk.
 
Jak to się stało?
 
Porozumienie CGT i Nike jest konsekwencją wielu czynników. Z jednej strony jest następstwem presji wywieranej przez amerykańskich studentów na Nike. Studenci równocześnie wspierali pracowników i członków związków zawodowych w Hondurasie oraz prowadzili kampanię na terenie USA. Ich działania doprowadziły do zerwania lukratywnych umów licencyjnych między niektórymi uniwersytetami a Nike.
 
Wsparcia udzieliła także organizacja United Students Against Sweatshops, która posiada swoje komórki na większości uniwersytetów amerykańskich, co spowodowało, że kampania na rzecz obrony zwolnionych pracowników dotarła do wielu tysięcy osób. Dodatkowo Jeff Hermanson, ze Stowarzyszenia Pisarzy Amerykańskich (Writers' Guild of America-West) wspierał pracowników w bezpośrednich negocjacjach z Nike. W Hondurasie zaś liderzy CGT bez chwili wytchnienia naciskali na podpisanie porozumienia. Te naciski doprowadziły do tego przełomowego momentu, który - miejmy nadzieję – zapoczątkuje praktykę uznawania przez firm odzieżowych odpowiedzialności za swoich pracowników. Przypis: W USA i Kanadzie uniwersytety, będące dużym odbiorcą sprzętu sportowego, w wielu przypadkach wprowadzają dodatkowy kodeks postępowania, który ma na celu ochronę pracowników fabryk.
Ewa, 09.08.2010