Kalpona, Babul oraz Aminul uwolnieni

Od dwóch miesięcy śledzimy losy aktywistów działających na rzecz pracowników przemysłu odzieżowego w Bangladeszu. Tym razem mamy nieco lepsze wieści…
Kalpona, Babul oraz Aminul uwolnieni
Clean Clothes Campaign donosi, że liderzy Bangladesh Center for Worker Solidarity (BCWS) Kalpona Akter, Babul Akhter oraz Aminul Islam zostali zwolnieni z aresztu. Spędzili tam 30 dni.
 
Kalpona oraz Babul zostali zaaresztowani nocą z 12 na 13 sierpnia. Postawiono im niejasne, ogólnikowe i bezpodstawne zarzuty. Babul był w areszcie bity drewnianą pałką przez niezidentyfikowane osoby, które nie nosiły uniformów. Osoby te groziły mu także śmiercią. Aminul, aresztowany już w czerwcu, zbiegł, ale 29 sierpnia został ponownie aresztowany.
 
Zwolnienie aresztowanych nastąpiło po opłaceniu kaucji w ostatni dzień Ramadanu. CCP dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w akcję na rzecz BCWS i przyczynili się do uwolnienia Kalpony, Babula oraz Aminula. Równocześnie przypomina, że nie należy zapominać, że sprawa jeszcze się nie skończyła. Został poczyniony pierwszy krok, ale droga do sprawiedliwości jest jeszcze długa.
 
Zwolnionym z więzienia liderom BCWS wciąż stawiane są bezpodstawne zarzuty, o których pisaliśmy więcej w artykule Kalpona i Babul w areszcie. Czekają ich więc długotrwałe rozprawy. Zarzuty przeciw BCWS oparte są o zeznania aresztowanych wcześniej 6 pracowników. Dodatkowo Aminul został w brutalny sposób zmuszony do podpisania zeznań, które oczerniały Babula i Kalponę, co dowodzi, jak bardzo zdeterminowane są państwowe organy, które starają się sfabrykować dowody przeciw BCWS.
 
Kolejną nierozwiązana kwestią jest ponowne zalegalizowanie BCWS. 3 lipca 2010 BCWS zostało zdelegalizowane, ich mienie skonfiskowano, a konta zamrożono. 9 sierpnia BCWS otrzymało zgodę na złożenie dokumentów legalizacyjnych dla nowej organizacji. Jednym z warunków stawianych przez rząd byłoby odsunięcie Kalpony i Babula od pozycji liderów w nowej organizacji. Takie rozwiązanie było nie do przyjęcia dla członków BCWS, gdyż oznaczałoby zaakceptowanie zarzutów rządu. Członkowie BCWS wciąż domagają się ponownego zalegalizowania ich organizacji. Więcej informacji i stałe aktualizacje: Sweatfree
Ewa, 27.09.2010