Lider protestu Sous Chantha w areszcie

Jednym z poszkodowanych w strajkach w Kambodży jest uwięziony Sous Chantha, lider związku zawodowego od 2008 r. oraz pracownik jednej z kambodżańskich fabryk zaopatrujących H&M, GAP i Zara. Możesz pomóc w jego uwolnieniu, jak i innych uwięzionych pracowników, wysyłając list do Rządu Kambodży o jego uwolnienie i nacisk na uczciwe podejście do żądań pracowników.
Lider protestu Sous Chantha w areszcie
Sous Chantha został zaaresztowany 18 listopada pod zarzutem posiadania narkotyków. Do tej pory nie wypuszczono go na wolność. CCC jest przekonana, że aresztowanie ma związek z powiązaniami pomiędzy policją i właścicieli fabryki. W grę wchodzić może przekupstwo.
 
Cambodia League for the Protection and Defense of Human Rights (LICADHO) twierdzi, że raporty z zatrzymania są niespójne oraz, że brak jest dowodów na przedstawione mu zarzuty. Sous Chantha kilkakrotnie był wzywany przed sąd, ale rozprawy nie przyniosły żadnych, konkretnych rozwiązań. 20.12.2010 sąd odmówił wypuszczenia go za kaucją m.in. pod pretekstem, że postawione mu zarzuty mają charakter kryminalny i wypuszczenie go mogłoby prowadzić do kolejnych przestępstw.
 
24.12.2010 Sous Chanta po raz kolejny stanął przed sądem, gdzie jako dowód rzeczowy przedstawiono 9 opakowań z pigułkami. Trzy skierowano do dalszych analiz przez organy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wyniki analiz wciąż nie dotarły do sądu, w związku z tym data kolejnej rozprawy nie jest znana.
 
Przedstawiciele CCC odwiedzili Sous Chanta w więzieniu 30.12.2010, pragnie on wrócić do pracy i dalej przewodniczyć związkowi zawodowemu. Jego głównym zmartwieniem są teraz losy jego rodziny, bo było on jedynym jej żywicielem. Pomoc finansową członkom rodziny zaoferowali pozostali związkowcy, jednakże przekazana kwota pozwoli pokryć koszty wynajmu pokoju i jakieś dodatkowe małe wydatki. CCC obawia się o jego stan i bezpieczeństwo.
 
Wysyłając list w tej sprawie możesz przyczynić się do uratowania Sous Chantha.
Ania, 14.01.2011