Obowiazkowe raportowanie społeczne w całej UE?

Organizacje społeczne i związki zawodowe, wspólnie z GRI naciskają na Komisję Europejską, aby wprowadziła obowiązek raportowania społecznego firm.
Obowiazkowe raportowanie społeczne w całej UE?
Trzy organizacje złożyły propozycje w ramach konsultacji Komisji Europejskiej w zakresie nowych regulacji dotyczących raportowania firm o kwestiach pozafinansowych. European Trade Union Confederation – organizacja zrzeszająca związki zawodowe w Europie, European Coalition for Corporate Justice - największy europejski network organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które wspólnie działają na rzecz większej odpowiedzialności korporacji i Global Reporting Initiative - międzynarodowa organizacja, wyznaczająca standardy raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu na świecie.
 
W swoich propozycjach, organizacje wykluczają małe przedsiębiorstwa z obowiązku raportowania. Konsultacje zakończyły się 28 stycznia br. Według organizacji, interesariusze firm potrzebują pełnych i wiarygodnych informacji dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu i wpływu na środowisko, aby monitorować postępy firm. Te informacje potrzebne są również inwestorom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Choć wiele firm już teraz dobrowolnie publikuje raporty dotyczące kwestii społecznych, środowiskowych i ładu korporacyjnego (ESG), jednak z uwagi na ich dobrowolność, nie zawsze dostarczają one pełnych danych dotyczących firmy. Tylko obowiązkowe raportowanie z wyznaczonymi standardami zapewniłoby porównywalne raporty sporządzane przez firmy.
 
Źródło: Portal odpowiedzialnybiznes.pl
Ania, 09.02.2011
KATEGORIE: Wiadomość