Clean Clothes Campaign to przede wszystkim ludzie…odcinek 1

W listopadzie 2010 roku na jednej z tureckich wysp odbyło się niezwykłe wydarzenie, na którym spotkało się około 230 osób z 51 krajów. Cechą wspólną zebranych było podjęcie działań na rzecz poprawy warunków pracy w przemyśle tekstylno-odzieżowym
Clean Clothes Campaign to przede wszystkim ludzie…odcinek 1
Głównymi tematami spotkania były między innymi problematyka pracowników migrantów i zabezpieczenie ich praw, perspektywa gender oraz rola kobiet w przemyśle oraz w szarej strefie, jako grupy szczególnie narażonej na wyzysk.
 
W kontekście zbliżającego Dnia Kobiet, jak co roku CCC będzie przypominało o prawach kobiet szyjących większość naszych ubrań. Nie chodzi o rezygnację z solidarnej walki o prawa wszystkim pracowników, ale o zwrócenie uwagi na szczególne potrzeby i zagrożenia związane z bezpieczeństwem i zdrowiem kobiet, szczególnie ignorowane w fabrykach są prawa i potrzeby kobiet ciężarnych i przyszłych matek.
 
Spotkanie w Turcji miało na celu przede wszystkim zastanowienie się nad przyszłością ruchu, który tworzony jest przez wiele różnych organizacji, grup formalnych i nieformalnych oraz osoby indywidualne. Wzmocnienie i solidarność były jednymi z wielu tematów forum.
 
W trakcie 4 dni warsztatów, dyskusji i spotkań formalnych i mniej formalnych doszło do wymiany doświadczeń, kontaktów, spostrzeżeń, a dla przedstawicielek z Polski była to niezwykła okazja spotkania się na żywo z historiami pracownic i działaczek oraz pracowników i działaczy, o których czytamy, słyszymy i wreszcie piszemy. Naprawdę trudno zamknąć tą różnorodność w kilku słowach...Dlatego chcę zaprezentować kilka sylwetek i wypowiedzi osób, które są ważną częścią ruchu na rzecz bardziej odpowiedzialnej mody i współpracują z Clean Clothes Campaign. Poznanie ich to poznanie innej, mniej znanej twarzy mody...
 
Ashim Roy z Indii, New Trade Union Initiative Niesłychanie ciepła i otwarta osoba, szczególnie zaskoczył mnie znajomością naszej historii i tradycji solidarności. Z drugiej strony duża doza nadziei i motywacji do pracy na rzecz poprawy warunków pracy. Takie spotkanie dodają otuchy! Oto jego spostrzeżenia: "Przemysł tekstylno-odzieżowy tworzony jest przez sieć ludzi. Osoby zebrane na forum to odzwierciedlają, mamy tutaj całą różnorodność od organizacji lokalne pracujących z pracownikami fabryki, przez przedstawicieli/ki związków zawodowych, po aktywistów i realizatorki kampanii. Mam nadzieję, że to spotkanie pozwoli na powstanie nowej strategii działania i współpracy. Co chciałbym przekazać polskim konsumentom? W Indiach szanujemy polskich ludzi za ich walkę o wolność. Myślę, że jeden z kluczowych elementów polskiej historii to właśnie walka o wolność. W Europie jesteście postrzegani jako ci, którzy powinni upominać się o szacunek i wolność dla każdego. Dla nas, krajów rozwijających się oraz kobiet i mężczyzn pracujących w przemyśle odzieżowym to ważne mieć wsparcie od Polaków i Polek. Wspólna walka to najważniejszy wymiar solidarności!"
 
Kalpona Akter i Babul Akther z Bangladeszu, Bangladesh Center for Worker Solidarity O Kalponie i Babulu i ich przejściach, aresztowaniu i uwolnieniu pisaliśmy jakiś czas temu tutaj. Skracając znaną już historię. Grupa pracowników BCWS została aresztowana pod zarzutami podżegania do użycia siły przez demonstrantów. W odpowiedzi na spore zagrożenie dla ich zdrowia a nawet życia CCC oraz wiele zaprzyjaźnionych organizacji ogłosiło Pilny Apel. To wasze listy i wsparcie pozwoliły na uwolnienie Kalpony i Babula. Za to wszystkim obydwoje serdecznie dziękują i liczą, że walka bangladeskich pracowników nadal będzie obserwowana i wspierana przez polskich konsumentów! Kalpona na pytanie, czego życzyłaby dla siebie i swoich najbliższych. Odpowiadziała, że w Bangladeszu nadal toczy się walka pracownic i pracowników o płacę wystarczającą na życie (ang. living wage) i jej życzeniem jest pozytywne zakończenie całej sprawy. Ostatecznie nie chodzi tylko o ustanowienie nowego prawa, które udało się wywalczyć także dzięki wsparciu zachodnich konsumentów/tek, ale o implementację i sprawienie, że właściciele fabryk będą przestrzegać nowych zasad. Co wcale nie jest oczywiste. Jednym z bardziej pozytywnych aspektów spotkanie na Forum CCC było możliwość spotkań się z ludźmi, z których wydaje się, że znamy, bo o nich czytamy lub z nimi korespondujemy. Efektem takich spotkań to nie tylko czysto przyjemność, ale inspiracje do dalszego działania, motywacja i szersze spojrzenie! Jednym z takich przykładów było spotkanie się tureckiej grupy walczącej z praktyką sandblastingu z bangladeskimi działaczkami i działaczami, którzy postanowili zwrócić pilniejszą uwagę na tego typu praktyki w fabrykach przez siebie monitorowanych. Sporo grupa turecka mogła przy tej okazji przedyskutować swoje plany i działania z doświadczonymi kolegami i koleżankami.
 
W najbliższym odcinku „z okazji Dnia Kobiet – portrety kobiet zaangażowanych w walkę o prawa pracownicze w przemyśle odzieżowym. O co walczą i dlaczego? Już wkrótce…
Ania, 09.02.2011
KATEGORIE: Wiadomość