pl en cz

Reklamacja - LPP S.A.

Niniejszym oświadczam, iż na podstawie punktu 3 art. 23 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela w sprawie prawa do odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego pracownikowi i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej oraz na podstawie 17 Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 10 czerwca 1925 r. w sprawie odszkodowania za wypadki przy pracy, zgłaszam niezgodność zakupionego przeze mnie towaru z wyznawanymi przeze mnie wartościami i zasadami moralnymi. Uważam, że wszyscy pracownicy przemysłu odzieżowego powinni pracować w bezpiecznych i niezagrażających życiu warunkach, a także otrzymywać godną płacę, wystarczającą na życie im samym i ich rodzinom.

Aby wysłać reklamację wprowadź następujące dane
Nazwa marki
Właściciel marki LPP S.A.
Adres firmy ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk
Rodzaj reklamowanego produktu
Co się wydarzyło
Jakie są moje odczucia
Moje żądania
Data 02.06.2023
Imię i nazwisko osoby reklamującej
Adres e-mail osoby reklamującej
Kraj
Przepisz tekst potwierdzający